Silicon sealant nguyên sinh Xiameter RBB-2881 series

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Các sản phẩm cao su silicon – sealant nguyên sinh XIAMETER® RBB-2881 series. Sản phẩm có độ bền cao, ở thể rắn. XIAMETER® RBB-2881 được dùng như một loại nguyên vật liệu được dùng trong quá trình sản xuất chế tạo các vật dụng có độ đàn hồi cao.

General Purpose – PPT Silica
XIAMETER®
Product Name
Cure Profile
XIAMETER®
RBB-2881-30 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-40 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-50 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-60 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-70 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-80 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
Back to top