Que hàn từ SxP

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Que hàn SxP là dòng que hàn sử dụng công nghệ từ tính Smartheat dùng trong việc gia công và chữa các thiết bị điện tử bằng tay, sử dụng được trên các máy hàn chì công nghệ từ tính một đầu ra hoặc máy hàn từ hai đầu ra. Tiết kiệm năng lượng, hiệu suất kinh tế cao và giá cả phải chăng.

Bao gồm các hình dạng và kích thước đầu hàn – mỏ hàn từ 0.4 mm, 0.8 mm, 1 mm, đến 5 mm như:
Conical Cartridge 0.4mm (.016 inch), Conical Cartridge Bent 0.4mm (.016 inch), Conical Cartridge Long Reach 0.4mm (.016 inch), Conical Cartridge Bent 0.5mm (.02 inch), Drag Soldering Cartridge Hoof 0.5mm (.02 inch), Bevel Cartridge 60° 1.0mm (.04 inch), Chisel Cartridge 30° 1.0mm (.04 inch), Chisel Cartridge 30° 1.5mm (.06 inch), Chisel Cartridge 30° Bent 1.5mm (.06 inch), Chisel Cartridge 30° 2.0mm (.08 inch), Chisel Soldering Cartridge 60° Long Reach 2.0mm (.08 inch), Chisel Cartridge 30° 2.5mm (.10 inch), Chisel Cartridge 30° 3.0mm (.12 inch), Chisel Cartridge 30° 3.5mm (.14 inch), Chisel Cartridge 30° 5.0mm (.20 inch), Drag Soldering Cartridge Hoof 1.0mm (.04 inch), Drag Soldering Cartridge Hoof 1.5mm (.06 inch), Drag Soldering Cartridge Hoof 3.5mm (.14 inch), Drag Soldering Cartridge 5.0mm (.20 inch)

 • Conical Cartridge 0.4mm (.016 inch)
 • Conical Cartridge Bent 0.4mm (.016 inch)
 • Conical Cartridge Long Reach 0.4mm (.016 inch)
 • Conical Cartridge Bent 0.5mm (.02 inch)
 • Drag Soldering Cartridge Hoof 0.5mm (.02 inch)
 • Bevel Cartridge 60° 1.0mm (.04 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 1.0mm (.04 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 1.5mm (.06 inch)
 • Chisel Cartridge 30° Bent 1.5mm (.06 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 2.0mm (.08 inch)
 • Chisel Soldering Cartridge 60° Long Reach 2.0mm (.08 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 2.5mm (.10 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 3.0mm (.12 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 3.5mm (.14 inch)
 • Chisel Cartridge 30° 5.0mm (.20 inch)
 • Drag Soldering Cartridge Hoof 1.0mm (.04 inch)
 • Drag Soldering Cartridge Hoof 1.5mm (.06 inch)
 • Drag Soldering Cartridge Hoof 3.5mm (.14 inch)
 • Drag Soldering Cartridge 5.0mm (.20 inch)

Chuyên mục

Sản phẩm:Tip hàn và chuôi hàn
Nhà cung cấp:Metcal
Ngành công nghiệp:Gia công, chữa mạch điện
Back to top

Contact us