Dow Corning® OS-20 - Đại lý Dow tại Việt Nam

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Dow Corning OS-20 là chất lỏng dễ bay hơi methylsiloxane (VMS) sử dụng như chất làm sạch chính xác và chất mang.

Các thuộc tính tiêu biểu

Điểm sôi: = 152 độ C
Màu sắc: trong suốt, không màu
Nhiệt cháy, đóng nắp: = 34 độ C
Điểm đông: = -82 độ C
Kỵ nước

Ứng dụng

Làm sạch các ứng dụng mà không thể sử dụng dung môi mạnh
Thay thế chất lỏng hữu cơ làm chất mang trong một số quy trình công nghiệp
Dung môi, hoặc chất mang dầu silicon, hoặc mỡ bôi trơn
Làm sạch bề mặt trước khi sơn hoặc dán
Làm sạch kính quang học công nghiệp và ống kính quang phổ

Back to top

Contact us