Dow Corning® HC 2000 - Đại lý Dow tại Việt Nam

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Một thành phần, trong mờ mờ, đóng rắn RTV độ ẩm, fast tack-free, controlled volatility, độ nhớt rất thấp.

Thuộc tính vật lý

Màu sắc: trong mờ mờ
Hằng số điện môi ở 1MHz: = 2.7
Sức bền điện môi: = 850 volts per mil v/mil
Chảy được.

Chuyên mục

Sản phẩm:Chất tráng phủ bề mặt và làm sạch
Nhà cung cấp:Dow Corning (thương hiệu)
Ngành công nghiệp:Lắp ráp điện tử
Back to top

Contact us