Dow Corning® EA-9189 H trắng - Đại lý Dow tại Việt Nam

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Keo RTV một thành phần

Thuộc tính vật lý

Màu: trắng
Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.59
Sức bền điện môi: = 700 volts trên mil v/mil
Sức bền điện môi (kV/mm): = 28 kV/mm

Back to top

Contact us