Dow Corning® 838 KEO / chất trám khe silicon

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


* Những giá trị này là thuộc tính điển hình và không có mục đích để sử dụng trong việc chuẩn bị chi tiết kỹ thuật.

Màu sắc: trắng
Hằng số điện môi ở 100 Hz = 2.64
Hằng số điện môi ở 100 kHz = 2.63
Sức bền điện môi = 500 volts trên mil v/mil
Kháng nước

Back to top

Contact us