Dow Corning® 3145 RTV MIL-A-46146 keo/chất trám không màu

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Một phần, trong, không chảy

Thuộc tính vật lý

Màu sắc: trong suốt
Hằng số điện môi ở 100 Hz: = 2.83
Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.83
Sức bền điện môi: = 485 volt trên mil v / mil

Back to top

Contact us