Chất phủ Dow Corning® 3140 RTV

SKU: Đang cập nhật
Liên hệ ngay

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả


Đặc tính vật lý

Màu sắc: từ trong suốt đến chất lỏng nhớt mịn hơi và đục.
Hằng số điện môi ở 100 Hz: = 2.52
Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.52
Hệ số giãn dài: = 419 %
Chảy được.

Chuyên mục

Sản phẩm:Chất tráng phủ bề mặt và làm sạch
Nhà cung cấp:Dow Corning (thương hiệu)
Ngành công nghiệp:Lắp ráp điện tử
Back to top

Contact us