Saki

25/06/2021 - Author : Nga Nguyen

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những thách thức mới của ngành điện tử, Saki Corporation hướng tới việc cung cấp các giải pháp tương thích với các hoạt động Nhà máy Thông minh mới nổi và hỗ trợ các kỹ thuật sản xuất mới được thúc đẩy bởi IoT và AI.

 

Sản phẩm chúng tôi phân phối: Máy Saki 3Di-LS2 12u/ 3Di-LS2-L

Back to top

Contact us