Saiyakaya

25/06/2021 - Author : Nga Nguyen

Kể từ năm 1998, Saiyakaya đã trở thành nhà tiên phong sản xuất màng phim bảo vệ trong khu vực Đông Nam Á. Với 20 năm kinh nghiệm, Saiyakaya tự tin đưa đến thị trường quốc tế sản phẩm, giải pháp và dịch vụ cao cấp nhất.

 

Sản phẩm chúng tôi phân phối: Màng phim bảo vệ kính Saiyakaya

 

Back to top

Contact us