Mirka - Creative Engineering

12/07/2018 - Author : Karen Nguyen

Mirka là một công ty mở rộng toàn cầu với các công ty con ở châu Âu, Trung Đông, Bắc và Nam Mỹ và châu Á. Mirka là một chuyên gia tiên phong về công nghệ chà nhám, đánh bóng và các sản phẩm mang tính cách mạng, khiến các công trình/sản phẩm của khách hàng có một diện mạo hoàn toàn không bụi.


Sản phẩm chúng tôi phân phối: các sản phẩm mài, dụng cụ chà nhám, giấy nhám, đánh bóng

Back to top

Contact us