Graco - Creative Engineering

21/09/2018 - Author : Karen Nguyen

Được thành lập tại Mỹ từ năm 1926, Graco Inc đã phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối trên toàn thế giới để cung cấp các sản phẩm sáng tạo, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho phun hoàn thiện, lưu thông sơn, bôi trơn, chất bịt kín và chất kết dính, ứng dụng quy trình và thiết bị điện của nhà thầu.

Sản phẩm chúng tôi phân phối: Vận chuyển chất lỏng, Súng phun hoàn thiện kim loại, máy bơm và bộ đẩy, Thiết bị liên kết, niêm phong và đệm, súng phun sơn,..

Back to top