Dow - Creative Engineering

29/06/2021 - Author : Nguyen Karen

Dow và Dowsil kết hợp các giải pháp hữu cơ và silicone để tối ưu hoá sản xuất. Giải pháp tiêu dùng là một công cụ đổi mới được thúc đẩy bởi tâm lý khách hàng đầu tiên, cung cấp các vật liệu dựa trên silicon mới, tương thích với các giải pháp từ bộ công cụ đa dạng của Dow.


Sản phẩm chúng tôi phân phối:

DOWSIL: Vật liệu dẫn nhiệt, lớp bao và tạo vỏ, LED và Encapsulants
XIAMETER: Cao su silicone
MOLYKOTE: mỡ chịu nhiệt, mỡ chuyên dụng, mỡ chịu cực áp cao.

Back to top

Contact us